mumn logo.jpg

KOMUNIKAT GHALL-ISTAMPA U X-XANDIR

Il-Malta Union of Midwives & Nurses tixtieq tinforma lill-Istampa u x-Xandir li l-Konferenza Stampa imsejjha ghal ghada hija mhassra peress li intlahaq Ftehim bejn il-partijiet kollha involuti.

Colin Galea

Segretarju Generali

MUMN